Konkurs "Przyjazny Dzelnicowy" - Policja Kujawsko-Pomorska

Konkurs "Przyjazny Dzelnicowy"

Policja Kujawsko-Pomorska

Konkurs "Przyjazny Dzelnicowy"

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza konkurs pn. „Przyjazny Dzielnicowy”. Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu to wizytówka policji.

 

DZIELNICOWY 
ROZWIĄZAŁ PROFESJONALNIE TWÓJ PROBLEM?

Chcesz podziękować dzielnicowemu?

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza konkurs pn. „Przyjazny Dzielnicowy”. Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu to wizytówka policji. 

Celem konkursu jest wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej. 

Zależy nam na wsparciu i docenieniu dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Dzielnicowych można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.  
  • listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7,  85-090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Patronat honorowy

Patronat medialny

  • imię i nazwisko dzielnicowego, 
  • jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość), 
  • imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,
  • opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej. 

Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać od 15 kwietnia 2017 roku do 1 lipca 2017 roku. 

Zgodnie z regulaminem Komisja konkursowa zweryfikuje zgłoszenia do dnia 05.07.2017 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu  07.07.2017 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.  

 

NAPISZ DO NAS.

 

Jeżeli Twój dzielnicowy jest profesjonalny, a jego zaangażowanie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania uciążliwego problemu.
Chcesz docenić dzielnicowego, ale nie pamiętasz imienia i nazwiska.
Skorzystaj z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

 

Autor:
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Załączniki do strony