Czy wiesz co przewozisz? Niewiedza kosztuje… - Policja radzi - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja radzi

Policja Kujawsko-Pomorska

Czy wiesz co przewozisz? Niewiedza kosztuje…

Data publikacji 18.09.2015

Nawet nieświadome i niezamierzone przewożenie narkotyku przez granicę jest przestępstwem i podlega ściganiu według prawa obowiązującego w danym państwie. W niektórych krajach kary stosowane za przemyt narkotyków są niezwykle surowe, ...


Wybierając się w podróż za granicę PAMIĘTAJ: Możesz stać się narkotykowym przemytnikiem, jeśli:
  • Zbytnio zaufasz obcym.
  • Nie będziesz strzegł bagażu.
  • Okażesz naiwność lub brak doświadczenia.
POSŁUCHAJ DOBRYCH RAD:
  • Nie przyjmuj do przewiezienia przez granicę żadnych pakunków od nieznajomych.
  • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania nim wyrazisz zgodę na dostarczenie za granicę przesyłek, leków, prezentów.
  • Zabezpiecz swój bagaż, aby nie było do niego łatwego dostępu - jeśli jest taka możliwość oddaj bagaż na lotnisku do zafoliowania.
  • W miarę możliwości miej swój bagaż w polu widzenia, szczególnie pilnuj bagażu podczas kontroli granicznej, aby nie doszło do celowej jego zamiany.
  • Każdą nietypową propozycję przysługi lub niepokojącą sytuację związaną z twoim bagażem zgłoś właściwym służbom.
  • Bądź podejrzliwy, jeżeli ktoś zaproponuje ci wyjątkowo tanią i okazyjną wycieczkę zagraniczną.

Nawet nieświadome i niezamierzone przewożenie narkotyku przez granicę jest przestępstwem i podlega ściganiu według prawa obowiązującego w danym państwie. W niektórych krajach kary stosowane za przemyt narkotyków są niezwykle surowe, włącznie z karą śmierci..


UlotkaOpracowano na podstawie informacji
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
podkom. Joanna Dunisławska
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy