Uwaga terroryzm! - Policja radzi - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja radzi

Policja Kujawsko-Pomorska

Uwaga terroryzm!

Data publikacji 18.09.2015

Jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego.

I. POSTĘPOWANIE PRZED ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM
 
·    należy być czujnym i świadomym tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, bo ataki terrorystyczne są nagłe i niespodziewane;
·    należy podejmować środki ostrożności w czasie wykonywania jakichkolwiek czynności, zwracając uwagę na podejrzane i niezwykłe zachowanie się osób znajdujących się w naszym otoczeniu , czy też na przedmioty pozostawione bez nadzoru;
·    nie przyjmować od nieznajomych bagaży, jeżeli jednak zajedzie taka konieczność to należy je przeglądnąć w celu sprawdzenia czy nie ma w nich podejrzanych rzeczy;
·    nie pozostawiać swoich rzeczy (płaszczy, toreb, parasoli itp.) w miejscach ogólnodostępnych bez nadzoru;
·    zwracać uwagę na powtarzającą się obecność dziwnych pojazdów parkujących w nietypowych miejscach, czy też osoby, które majstrują przy instalacjach elektrycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych;
·    w przypadku wyczucia dziwnych ulatniających zapachów zainteresuj nimi osoby odpowiedzialne, np. ochronę obiektu, kierownika, a w razie potrzeby służby ratownicze;
·    będąc w budynku należy zwracać uwagę na wyjścia awaryjne i schody przeciwpożarowe, może to nam być pomocne do ewentualnej szybkiej ewakuacji;
 
II. POSTĘPOWANIE PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA ZWIĄZANEGO Z ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM
 
·    najczęściej stosowaną formą groźby jest powiadomienie telefoniczne o pozostawieniu ładunku wybuchowego, zdarza się że sprawca prześle lub pozostawi list, kartkę z informacją, iż w danym obiekcie jest bomba, w każdej z tych sytuacji nie należy tracić głowy;
·    otrzymując informację przez telefon, starać się, gdy sprawca nawiązuje rozmowę ustalić motyw jego działania, należy również:
·    a/ zapamiętać cechy jego głosu, takie jak: akcent, albo czy to jest głos kobiety lub mężczyzny,
·    b/ a ponadto czy było słychać w tle jakieś rozmowy, trzaski, szumy (sprawcy niejednokrotnie dzwonią z dworców kolejowych, holów przychodni, budek telefonicznych itp.);
·    istotną rzeczą jest aby zapisać czas zgłoszenia (pomocny jest on dla Policji, gdyż niejednokrotnie sprawca określa godzinę wybuchu;
·    jeżeli telefon podpięty jest pod linię ISDN to starać się zapisać nr telefonu, z którego dzwoniono;
·    następnie niezwłocznie należy powiadomić służby ratownicze oraz Policję.
 
 
1. Postępowanie w przypadku zlokalizowania podejrzanego pakunku
 
·    w żadnym wypadku nie ruszaj go;
·    nie wpadaj w panikę, a miejsce znalezienia rzeczy oznacz albo odgrodzić, aby osoby niepowołane nie ruszały jej;
·    jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem, a po drodze poinformuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będące w strefie zagrożonej. Pamiętaj, jeżeli widzisz bombę to ona widzi ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu rażenia;
·    niezwłocznie w każdym z takich przypadków powiadom w pierwszej kolejności służbę ochrony, a jeżeli jej nie ma to administratora obiektu a także Policję i Państwową Straż Pożarną;
·    pomyśl, o ewentualnej drodze ewakuacji oraz osobach, które mogą nie wiedzieć, że są w miejscu zagrożonym;
·    decyzję o ewakuacji osób z budynku podejmuje administrator lecz gdy czujesz się zagrożony sam też możesz się ewakuować do bezpiecznego miejsca, zabierz jednak ze sobą swoje rzeczy ułatwi to zadanie policjantom, którzy będą przeszukiwać teren;
·    administrator po ogłoszeniu ewakuacji zobligowany jest do udostępnia Policji pomieszczeń w celu ich przeszukania;
 
 
2.Postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia
 
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, np. brak nadawcy, lub pochodzenie od nadawcy lub z miejsca, z którego się nie spodziewasz to:
·     nie otwieraj jej, ani też nie wąchaj, albo nie potrząsaj, czy też nią rzucaj;
·    jeżeli w przesyłce jest „proszek” umieść ją w plastykowej torbie albo pojemniku, szczelnie zamknij lub zakryj, a następnie pozostaw na miejscu, po czym starannie umyj ręce;
·    jeżeli doszło do otwarcia przesyłki staraj się nie powodować ruchu powietrza w pomniejszeniu - wyłącz systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknij okna;
·    zabezpiecz pomieszczenie przed dostępem innych osób, a osoby które miały styczność z przesyłką wyizoluj w jednym pomieszczeniu do czasu przybycia służb ratowniczych;
·    powiadom lokalną jednostkę Policji - 997; komórka 112 lub państwową straż pożarną – 998, służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przyjęcia przesyłki;
·    wykonuj polecenia osób prowadzących działania ratownicze – oni wiedzą co robią.
 
III. POSTĘPOWANIE W CZASIE ATAKU TERRORYSTYCZNEGO I BEZPOŚREDNIO PO NIM
 
 
1.    Podczas ataku terrorystycznego, w którym zastosowano ładunek wybuchowy, nie będzie wiadomo czy zawiera on materiały mogące wywołać skażenie, ale trzeba się liczyć z taką możliwością, dlatego w momencie usłyszenia wybuchu należy natychmiast paść na ziemię, najlepiej za jakąś przeszkodę i zakryć głowę rękoma. Dzięki temu zmniejsza się powierzchnia ciała narażona na działanie podmuchu, a także gwałtownie maleje możliwość zranienia przez lecące przedmioty.
 
2.    W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki
Co powinno wzbudzić podejrzenia:
·    brak nadawcy,
·    brak adresu nadawcy,
·    przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy.
Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej:
·    umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
·    worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą paczki nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu,
·    powiadom lokalną jednostkę Policji lub Straż Pożarną – służby te podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki.
         Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:
·    nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu,
·    zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej,
·    dokładnie umyj ręce,
·    powiadom lokalną jednostkę Policji lub Straż Pożarną i stosuj się do ich wskazówek,
·    po przybyciu właściwych służb stosuj się do ich zaleceń.

3.    W przypadku skażeń biologicznych i chemicznych.
      Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk – 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...), za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.
 Jeżeli jedziesz samochodem:
·    wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych,
·    pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:
·    pozostań w budynku,
·    wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
·    poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu,
·    zamknij drzwi i okna,
·    wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
·    znajdź pomieszczenia bez okien,
·    unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku,
·    unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
·    włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).
 Jeżeli jesteś poza budynkiem:
·    znajdź najbliższy zamieszkany budynek,
·    w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (ok. oddychaj przez chusteczkę do nosa),
·    umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
·    w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.
 Jeżeli doszło do skażenia:
·    nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
·    aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją ok. kocem,
·    pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
·    opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
·    umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
·    zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka,
·    umyj się pod prysznicem,
·    po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal,
·    wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na Policję.
Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:
·    wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy,
·    zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie,
·    wyłącz klimatyzację w budynku,
·    sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją Policji.

4.    W przypadku gdy utknąłeś w rumowisku:
·    a jest duże zadymienie zasłoń twarz tkaniną ubraniową i postaraj się odnaleźć wyjście;
·    nie używaj otwartego ognia gdyż w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz mogą być opary gazów i może nastąpić ponowny wybuch;
·    jeżeli jesteś w posiadaniu latarki użyj jej aby sprawdzić czy masz drogę ewakuacji, albo gdy jesteś uwięźnięty skieruj strumień światła w szczeliny być może służby ratownicze zobaczą go;
·    uderzaj w rury lub ściany, by ratownicy mogli usłyszeć gdzie jesteś;
·    krzycz tylko w ostateczności – bo krzyk powoduje, że są wdychane niebezpieczne pyły.
 
5.    W wypadku pożaru:
·    pochyl się nisko i opuść budynek najszybciej jak to możliwe;
·    przykryj usta i nos mokrym materiałem;
·    kiedy zbliżysz się do zamkniętych drzwi przyłóż dłoń  i przedramię do najniższej, środkowej i najwyższej części drzwi by wyczuć ich temperaturę, jeśli drzwi nie są gorące uchyl je ostrożnie stojąc za nimi;
·    kiedy czujesz, że ich temperatura drzwi jest wysoka nie otwieraj ich i poszukaj innej drogi ucieczki;
·    dym i trujące gazy zbierają się najpierw pod sufitem, pozostań poniżej poziomu dymu przez cały czas.
 
6.    Postępowanie w przypadku ogłoszenia ewakuacji :
·    podporządkuj się osobie prowadzącej ewakuację, ona wie, co robi;
·    nie wpadaj w panikę, zachowanie spokoju spowoduje, że wszyscy wyjdą;
·    jeżeli ewakuacja jest natychmiastowa nie próbuj zabierać swojego mienia np. samochodu i innych rzeczy które opóźnią twoją ucieczkę;
·    należy zabrać ze sobą rzeczy osobiste typu, torebki, plecaki itp., dzięki temu policjanci którzy przeszukują pomieszczenia lub teren mają mniej elementów do sprawdzenia;
·    w przypadku braku możliwości ucieczki sprawdź swoje bezpośrednie otoczenie, nie należy pozostawać przy przedmiotach ciężkich, kruchych, które w wyniku eksplozji mogą się przemieścić, spaść lub rozbić;
·     poinformuj osoby zbliżające się do obiektu, że trwa ewakuacja.

7.    Postępowanie w przypadku znalezienia się w grupie zakładników.
Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:
·    staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych),
·    bądź spokojny, naturalny, znajdź postawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością,
·    nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne),
·    pamiętaj, że sytuacja może trwać długo - postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania,
·    nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy,
·    nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu,
·    pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę,
·    na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,
·    usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji,
·    zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc władzom w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu.
 
 
Ogólne zasady postępowania w kontakcie z przestępcami:
 
·    bądź spokojny;
·    trzymaj dystans;
·    nie odmawiaj;
·    nie krytykuj;
·    nie ośmieszaj;
·    nie groź;
·    nie próbuj stosować podstępu;
·    zaakceptuj to co mówi sprawca, ale nie utożsamiaj się z tym co sprawca mówi;
·    uświadom sobie brak kontroli;
·    nie przyjmuj ekstremalnych postaw;
·    nie wpatruj się ale i nie unikaj kontaktu wzrokowego ze sprawcą;
·    obserwuj  i zapamiętuj jak najwięcej;
·    w przypadku otrzymania posiłku spożyj go, abyś nie opadł z sił;
·    zastanów się nad możliwością ucieczki;

8.    Postępowanie w trakcie akcji antyterrorystycznych.
·    staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:
·    nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji,
·    słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań,
·    nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
·    w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem,
·    nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty za terrorystę,
·    w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
·    spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

IV. JAK PRZYGOTOWAĆ SZKOŁĘ DO NAGŁEGO ZDARZENIA
 
Co należy zrobić:
·    przechowywać listy numerów kontaktowych pracowników i uczniów, tak by można było nawiązać z nimi lub z ich rodzinami, najszybszy kontakt,
·    posiadać na miejscu plan bezpiecznej ewakuacji,
·    ćwiczyć zaplanowane procedury z pracownikami oraz uczniami,
·    określić procedury postępowania w przypadku wystąpienia nagłego zamachu.
 
V. ZASADY POSTĘPOWANIA OSOBY OBSŁUGUJĄCEJ MONITORING DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM

W strefach objętych monitoringiem następuje radykalne zmniejszenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży i niszczenia mienia; ponadto wzrasta poczucie bezpieczeństwa obywateli.
 
Osoba obsługująca monitoring powinna zwracać uwagę m.in. na następujące, podstawowe symptomy zagrożeń, mimo pozornego braku związku z zachowaniami przestępczymi:
 
1.  Pozostawiony bez opieki bagaż, paczki itp. w miejscach dużych skupisk ludzi, przy ważnych budynkach i urządzeniach, których uszkodzenie może spowodować masowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub unieruchomienie dużych obszarów kolejowych.
2.  Osoby wyglądające na obcokrajowców, szczególnie z krajów arabskich.
3.  Nienaturalne zachowanie się lub działanie osób polegające na:
a.   przewożeniu pakunków lub bagażu z widocznymi elementami struktury elektrycznej, elektronicznej,
b.      nagłej ucieczce z miejsc potencjalnie zagrożonych, szczególnie po pozostawieniu paczki lub bagażu,
c.   nienaturalnym zachowaniu się lub ubiorze (niewłaściwym do pory roku lub okoliczności np. ciężka odzież wierzchnia w upalne dni) osoby w określonym miejscu i czasie,
d.   silnych fizjologicznych objawach zdenerwowania, głośna (widoczna) ekspresja treści religijnych (np. islamskich) w miejscach publicznych w połączeniu z fizycznymi objawami zdenerwowania, agresji lub ekstazy (przesłanki mogące świadczyć o bezpośrednim zamiarze dokonania zamachu),
 
4.  Pozostawione pojazdy np. w miejscach zabronionych (w szczególności zużyte, z ładunkiem, przyciemnionymi szybami) w bezpośredniej bliskości obiektów/obszarów zagrożonych.
5.  Nieuzasadnione okolicznościami zmiany w otoczeniu lokalnym lub zachowaniu się ludzi.
 
Ponadto osoba obsługująca monitoring powinna zajmować się tylko wykonywaniem czynności z tym związanych a pomieszczenie powinno być wyposażone w środki łączności umożliwiające natychmiastowe połączenie się z odpowiednimi służbami.
Wydział Prewencji KWP
 w Bydgoszczy
publikacja: Sławomir Ruge
KWP w Bydgoszczy
administrator www