Przeciw przemocy

Policja Kujawsko-Pomorska

Telefon interwencyjno-informacyjny dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

Data publikacji 18.09.2015

Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach znanego już numeru „Niebieskiej Linii” 0 801 12 00 02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie po 1 stycznia 2011 roku.

Niebieska liniaW dniu 29 listopada 2010 roku Komendant Główny Policji podpisał z Ministrem Sprawiedliwości oraz Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno- informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Telefon interwencyjno-informacyjny jest prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach znanego już numeru „Niebieskiej Linii” 0 801 12 00 02 i funkcjonuje od 1 stycznia 2011 roku.  

Obsługę infolinii prowadzą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. którzy na mocy Porozumienia mają na celu sprawne przekazywanie informacji o zachowaniach przemocowych właściwym służbą, a także oferować osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej, prawnej, jak i interwencyjnej.

Integralną częścią Porozumienia są „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej” podpisane przez Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów. Dokument ten określa procedury współpracy i wymiany informacji dotyczących sprawców przemocy i usprawnia współpracę funkcjonariuszy Policji i kuratorów sądowych w celu skutecznej ochrony osób pokrzywdzonych przemocą.


Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej
Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie


Opracował
asp.szt. Tomasz Trybuszewski
Wydział Prewencji
KWP w Bydgoszczy


Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www