STOP AGRESJI DROGOWEJ - Informacje dla użytkowników dróg - Policja Kujawsko-Pomorska

Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

STOP AGRESJI DROGOWEJ

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uruchomiona została specjalna
skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej.
Pod adres mailowy stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl można przesyłać filmy*
z przejawami agresji ze strony zbyt krewkich uczestników ruchu drogowego.
 
W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, proszę przesłać następujące informacje:
  1. data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy),
  2. dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny),
  3. dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy).
Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.
 
* Dozwolone jest przesyłanie wiadomości do max 100 MB, rozszerzenia plików to najpopularniejsze formaty wideo: AVI, AVS,MPG, MPE, MP2, MPEG, MPEG2, DIVIX, MP4, MOV,WMV, WMP. Niedozwolone są wiadomości dzielone (multipart).
 
 
WAŻNA INFORMACJA
Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).
 
 
Jeśli zdarzenie drogowe zaistniało na terenie innego województwa, informację o nim można przesłać bezpośrednio pod wskazane niżej adresy:
 

Miasto Warszawa

WRD KSP
w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

woj. dolnośląskie

WRD KWP
we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie

KWP
w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

woj. łódzkie

WRD KWP
w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

woj. lubelskie

WRD KWP
w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie

KWP
w Gorzowie Wielkopolskim

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie

WRD KWP
w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

woj. mazowieckie

WRD KWP
w Radomiu

stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

woj. opolskie

WRD KWP
w Opolu

problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl

woj. podkarpackie

WRD KWP
w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. podlaskie

WRD KWP
w Białymstoku

stopagresjidrogowje@bk.policja.gov.pl

woj. pomorskie

KWP
w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie

WRD KWP
w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie

WRD KWP
w Kielcach

stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie

WRD KWP
w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie

WRD KWP
w Poznaniu

stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie

KWP
w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

Autor:
Publikacja: