Bezpieczne wakacje letnie 2009 - Działania w 2009 r. - Policja Kujawsko-Pomorska

Działania w 2009 r.

Policja Kujawsko-Pomorska

Bezpieczne wakacje letnie 2009

Data publikacji 18.09.2015

Wakacje już trwają, w związku z tym jak co roku na drogach naszego województwa należy spodziewać się zwiększonego ruchu autobusów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek, a następnie powracających do miejsc zamieszkania.

Wakacje już trwają, w związku z tym jak co roku na drogach naszego województwa należy spodziewać się zwiększonego ruchu autobusów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek, a następnie powracających do miejsc zamieszkania. Przeprowadzone w latach ubiegłych działania kontrolne pojazdów przewożących dzieci i młodzież przyniosły pozytywne efekty i zapobiegły wielu zdarzeniom drogowym. Działania podjęte przez Policję cieszyły się dużym poparciem społecznym. Ponadto były jednym z czynników gwarantujących rodzicom, opiekunom i młodzieży bezpieczny dojazd i powrót z miejsca wypoczynku.Dlatego też w ramach ogólnopolskich działań „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY”, przez cały okres wakacji policjanci ruchu drogowego w naszym województwie realizują działania kontrolno-pomiarowe, ukierunkowane w szczególności na kontrolę autobusów i innych pojazdów przewożących dzieci i młodzież. W czasie weekendów do służy kierowane są dodatkowe patrole ruchu drogowego mające czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych.Podczas realizacji czynności służbowych policjanci zwracają szczególnej uwagi na:

  • stan trzeźwości kierowców autobusów,
  • stan techniczny pojazdów,
  • braki w wyposażeniu – w tym, także dot. urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość przejazdu, czas jazdy oraz postoju,
  • prawidłowość oświetlenia pojazdów,
  • dobór bezpiecznych miejsc postoju w czasie podróży,
  • dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
  • obowiązujące urządzenia gaśnicze.


Opracował:
podkom. Krzysztof Złotnicki
WRD KWP w Bydgoszczy