Bezpieczne ferie 2009 - Działania w 2009 r. - Policja Kujawsko-Pomorska

Działania w 2009 r.

Policja Kujawsko-Pomorska

Bezpieczne ferie 2009

Data publikacji 18.09.2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego, ferie zimowe w roku szkolnym 2008/2009, odbędą się w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 16 lutego 2009 r. do 1 marca 2009 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego, ferie zimowe w roku szkolnym 2008/2009, odbędą się w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 16 lutego 2009 r. do 1 marca 2009 r. W związku z powyższym na drogach naszego województwa jak co roku należy spodziewać się zwiększonego ruchu autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowiska i wycieczki, a następnie powracających do miejsc zamieszkania. Przeprowadzone w latach ubiegłych działania kontrolne pojazdów przewożących dzieci i młodzież przyniosły pozytywne efekty i zapobiegły wielu zdarzeniom drogowym. Działania podjęte przez Policję cieszyły się dużym poparciem społecznym. Ponadto były jednym z czynników gwarantujących rodzicom, opiekunom i młodzieży bezpieczny dojazd i powrót z ferii zimowych.

Dlatego też w ramach działań „BEZPIECZNE FERIE 2009”, w dniach od 14 stycznia do 1 marca 2009 roku policjanci ruchu drogowego w całym województwie nasilą działania kontrolno-pomiarowe, ukierunkowane w szczególności na kontrolę autobusów i innych pojazdów przewożących dzieci i młodzież.

Podczas realizacji czynności służbowych policjanci zwracać będą szczególnej uwagi na:

  1. stan trzeźwości kierowców autobusów,
  2. stan techniczny pojazdów,
  3. braki w wyposażeniu – w tym, także dot. urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość przejazdu, czas jazdy oraz postoju,
  4. prawidłowość oświetlenia pojazdów,
  5. dobór bezpiecznych miejsc postoju w czasie podróży,
  6. dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
  7. obowiązujące urządzenia gaśnicze.

Opracował:
podkom. Krzysztof Złotnicki
WRD KWP w Bydgoszczy


KONTROLE AUTOKARÓW – „BEZPIECZNE FERIE”
PORADY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Aby podróż autokarem należała do udanych należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, które podajemy niżej:

Przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie, wycieczkę, sprawdź, kto i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt. Dowiedz się czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy korzystając z usług tego samego przewoźnika.
ZAPAMIĘTAJ!!! – NIŻSZA CENA WYNAJĘCIA AUTOKARU NA WYCIECZKĘ NIE POWINNA DECYDOWAĆ O WYBORZE PRZEWOŹNIKA.

Ustal, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje. Dowiedz się, jaki jest program pobytu i czy jest on zgodny z oczekiwaniami Twoimi i Twojego dziecka.

Przed wyjazdem dziecka autobusem, poproś o skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego. Najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.
ZAPAMIĘTAJ!!! – JEŻELI MASZ UZASADNIONIE PODEJRZENIA, CO DO KIEROWCY (BEŁKOTLIWA MOWA, WYCZUWALNA WOŃ ALKOHOLU) LUB STANU TECHNICZNEGO POJAZDU (POPĘKANE SZYBY, ŁYSE OPONY, WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH itp.) NATYCHMIAST WZYWAJ POLICJĘ!

Jeżeli kierowca, przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę Policji (szantażuje, straszy, że nie będzie tak długo czekał na Policję, że zrezygnuje z wycieczki) to znak, że coś jest nie w porządku.
ZAPAMIĘTAJ!!! - WARTO CZASAMI POCZEKAĆ GODZINĘ DŁUŻEJ NA PRZYJAZD POLICJI I SPAĆ SPOKOJNIE. WYCIECZKĘ MOŻNA POWTÓRZYĆ, LECZ SKUTKÓW WYPADKU DROGOWEGO JUŻ SIĘ NIE ODWRÓCI.

Dla pełniejszego bezpieczeństwa dobrze jest w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, aby w autobusie było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym.
DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE AUTOBUSU O LICZBIE MIEJSC POWYŻEJ 15 ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ, TO SUMA 199 ZŁ. JEŻELI NA WYCIECZKĘ WYBIERA SIĘ 30 OSÓB TO KOSZT WYCIECZKI PO BADANIACH TECHNICZNYCH WZROŚNIE O NIECAŁE 7 ZŁ.

Pamiętaj o łańcuchach!
C-18 nakaz używania łańcuchów przeciw poślizgowych

C-19 koniec nakazu używania łańcuchów poślizgowych

W Polsce są drogi, na których używanie łańcuchów przeciw poślizgowych jest obowiązkowe. Warto więc zwrócić uwagę na znaki C-18 i C-19 (przedstawione na rysunku). W krajach takich jak Austria, Włochy, Francja czy Szwajcaria od wielu lat istnieje obowiązek zakładania łańcuchów, gdy droga w górach pokryta jest śniegiem.

Nad właściwym przebiegiem podróży powinni czuwać opiekunowie wycieczki. W przypadku wycieczek autokarowych z reguły jeden opiekun przypada na 15 osób. Miejsce przy drzwiach autobusu muszą zająć osoby dorosłe. Kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy.
 
Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub bagażniku autokaru).
ZAPAMIĘTAJ!!! – W PRZEJŚCIACH AUTOBUSU NIE MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ DODATKOWE MIEJSCA SIEDZĄCE, A W CZASIE JAZDY DZIECI NIE MOGĄ SPACEROWAĆ PO AUTOBUSIE, STAWAĆ NA SIEDZENIACH, MIĘDZY SIEDZENIAMI I WYCHYLAĆ SIĘ PRZEZ OKNA. JEŻELI AUTOBUS JEST WYPOSAŻONY W PASY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOŻONE W NIM DZIECI MUSZĄ MIEĆ JE ZAPIĘTE.

Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych ma przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy. W trakcie jazdy należy organizować kilkunastominutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te powinny być wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. tj. na oznakowanych parkingach. W przypadku wycieczek wielogodzinnych przerwy należy organizować częściej, a przynajmniej raz zarządzić dłuższą przerwę - około jednej godziny na posiłek.
ZAPAMIĘTAJ!!! – PO KAŻDEJ PRZERWIE W PODRÓŻY SPRAWDZIĆ STAN LICZEBNY DZIECI.

Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku – wybrane zagadnienia.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:
- norma - 9 godzin
- przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu.

Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:
- w tygodniu – 56 godzin
- w ciągu dwóch kolejnych tygodni - 90 godzin.

Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy - 4 godziny 30minut
Przerwa w prowadzeniu pojazdu - co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut.
Dzienny okres odpoczynku - norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.

 

Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
W SYTUACJI, GDY KIERUJĄCY AUTOKAREM ŁAMIE ELEMENTARNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (PRZEKRACZA DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ, WYPRZEDZA NA TRZECIEGO, ROZMAWIA PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY itp.) NIE BĄDŹ BIERNYM OBSERWATOREM JEGO POCZYNAŃ - ZDECYDOWANIE ZWRÓĆ MU UWAGĘ. JEŻELI PO PODRÓŻY MASZ ZASTRZEŻENIA DO ZACHOWANIA KIEROWCY KONIECZNIE PRZEKAŻ JE PRZEWOŹNIKOWI.

Przypominamy znak "dopuszczalne prędkości - D-39", informujący o dozwolonych prędkościach w Polsce:
D-39

Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia należy odpowiednio wcześniej poinformować dzieci o przygotowaniu się do wyjścia. Opiekunowie powinni zadbać, aby dzieci nie wybiegały spoza autokaru i po zakończeniu podróży w bezpiecznie poruszały się jako piesi.

Nie wszystkie dzieci wyjadą na zimowiska. Spora ich cześć będzie spędzała wolny czas w miejscu zamieszkania. Warto więc przed feriami przypomnieć najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach. Nie zawsze ferie zimowe idą w parze z urlopami rodziców, tak więc na wspólne spędzanie czasu pozostają weekendy. Ten czas trzeba wykorzystać na rodzinne spacery, w trakcie których należy zwracać uwagę na zagrożenia czyhające na dzieci w ruchu drogowym. Komentarze do niebezpiecznych sytuacji, dobry przykład rodziców gwarantują w przyszłości zwiększenie bezpieczeństwa dziecka.

Warto pomyśleć także o zaplanowaniu wolnego czasu swojej pociechy np. w ramach nieobozowych ferii organizowanych przez szkoły, domy kultury itp. Następną sprawą są zabawy na śniegu. Rodzice, nauczyciele, koniecznie muszą przypominać dzieciom o tym, że nie wolno zjeżdżać na sankach z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg. Pokusa jest bardzo silna lecz ryzyko wpadnięcia pod pojazd na prawdę duże. Dlatego też widząc ślizgające się dzieci w pobliżu ulicy należy im zwrócić uwagę i nie tylko wtedy, gdy wśród nich jest własne dziecko. W tej sytuacji obojętność i brak reakcji osoby dorosłej mogą doprowadzić do tragedii.

Źródło: KGP