Konkurs dla dzieci z szkół podstawowych - Działania w 2011 r. - Policja Kujawsko-Pomorska

Działania w 2011 r.

Policja Kujawsko-Pomorska

Konkurs dla dzieci z szkół podstawowych

Data publikacji 18.09.2015

W pierwszym półroczu 2011 roku, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy realizował będzie dwa ogólno wojewódzkie konkursy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ukierunkowane na dzieci wczesnoszkolne i przedszkolne. Konkursy wspierać będą również WORD w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, PZMot w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Gazeta Pomorska.

W pierwszym półroczu 2011 roku, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy realizował będzie dwa ogólno wojewódzkie konkursy  z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ukierunkowane na dzieci wczesnoszkolne i przedszkolne. Konkursy wspierać będą również  WORD w Bydgoszczy, Toruniu  i Włocławku, PZMot w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Gazeta Pomorska.

Realizowane będą dwa przedsięwzięcia w tym zakresie:
  1. Wojewódzki konkurs plastyczny na plakat pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w moich oczach” dla uczniów klas IV-VI, szkół podstawowych.
  2. Wojewódzki konkurs na wierszyki, dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, dla klas IV-VI szkół podstawowych, pt. „Wyobraźnia na drodze to Życie”.

OBA KONKURSY ZOSTAŁY OBJĘTE HONOROWYM PATRONATEM PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY, PANIĄ IWONĘ WASZKIEWICZ.

Celem działań jest:
  1. Wzrost bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – uczestników ruchu drogowego.
  2. Aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie edukacji na  rzecz bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
  3. Promowanie działań prowadzonych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym działań skierowanych do dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Po rozstrzygnięciu obu konkursów, najlepsze prace zostaną zebrane w tomik i opublikowane, jako pomoc dydaktyczna dla wychowawców klas przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo dzieci, jako uczestników ruchu drogowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE SZKOŁY PODSTAWOWE
W NASZYM WOJEWÓDZTWIE
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH

    Regulaminy obu konkursów znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz dostępne są poniżej jako link do pobrania.


Opracował:
kom. Krzysztof Złotnicki