Spotkanie ze Związkami Zawodowymi Pracowników Policji - Aktualności WZZ - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności WZZ

Spotkanie ze Związkami Zawodowymi Pracowników Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy spotkał się dziś z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy spotkał się dziś z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji. W sympatycznej atmosferze omówiono najistotniejsze aspekty współpracy kierownictwa Policji ze Związkami Zawodowymi pracowników cywilnych.
Dziś (23.05) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński spotkał się z Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Było to kolejne spotkanie nowego Komendanta z przedstawicielami Związku Zawodowego, tym razem pracowników cywilnych. W województwie kujawsko-pomorskim pracuje ponad 1.100 pracowników cywilnych, co stanowi prawie 20% zatrudnionych w naszym garnizonie.

Podczas spotkania omówiono sprawy istotne dla tej grupy zawodowej. Jednym z ważniejszym tematów był podział przyznawanego pracownikom Policji dodatku zadaniowego. Szczegóły podziału środków przyznanych na ten cel zostaną omówione jutro z Przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji  p. Zbigniewem Szmigiero oraz Głównym Księgowym KWP w Bydgoszczy. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu.

opracował: Zbigniew Szmigiero
Autor:
Publikacja: