Związki zawodowe informują - Aktualności WZZ - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności WZZ

Związki zawodowe informują

W dniach 26-27.06.2008 roku w Legionowie odbyły sie I warsztaty służbowo-związkowe. Organizatorem tych warsztatów była Komenda Główna Policji. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych działających w jednostkach policji, komendanci wojewódzcy policji, szkół policji oraz kierownictwo Komendy Głównej Policji z komendantem głównym na czele. Stronę służbową garnizonu kujawsko-pomorskiego reprezentował  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Gajewski, ze strony związkowej udział wzięli przewodniczący ZW NSZZ Pracowników Policji Zbigniew Szmigiero, przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Jarosław Hermański i wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów Jerzy Bronicki.

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie warsztatów, które poświęcone były "budowaniu optymalnych relacji komendantów jednostek policji ze związkami zawodowymi" w celu poznania problematyki współpracy ze związkami zawodowymi i zdobycia wspólnego doświadczenia potrzebnego w rozwiązywaniu spraw pracowniczych w sytuacjach spornych oraz konfliktowych. W pierwszym dniu trwania warsztatów została podpisana Umowa o współpracy "Program ubezpieczeniowy POLICJA 2008" oraz Umowa w sprawie "Funduszu Prewencyjnego PW/19/2008" pomiędzy PZU na Życie a komendantem głównym i przewodniczącymi organizacji związkowych działających w jednostkach policji. W drugim dniu trwania warsztatów  dyrektor Biura Finansów KGP przedstawiła informacje dotyczące realizacji budżetu policji za okres 5 miesięcy 2008 r.

W swoim wystąpieniu poinformowała o przekazaniu w miesiącu lipcu br. wszystkim jednostkom policji środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych dla członków korpusu służby cywilnej. W nawiązaniu do otrzymanego projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej, dyrektor Biura Finansów poinformowała, że Komenda Główna Policji nie będzie podejmować dodatkowych ustaleń i decyzji co do zasad podziału środków przeznaczonych na wypłatę dodatków specjalnych, gdyż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dokonała procentowego podziału na poszczególne urzędy, w tym również na wszystkie jednostki policji w kraju. Dlatego też zasadne jest włączenie się Zarządów Wojewódzkich NSZZ Pracowników Policji do ustalenia kryteriów podziału środków na dodatki specjalne w swoich jednostkach.
 
Natomiast odnośnie uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie procesu wartościowania stanowisk pracy (tj. 50 proc. środków z rezerwy celowej) i zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami (tj. 20 proc. środków z rezerwy celowej) – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomi środki po zakończeniu przez audyt kontroli z przeprowadzonego wartościowania stanowisk pracy w jednostkach policji.

opr. ZBIGNIEW SZMIGIERO (08.2008 r.)


       

 

Autor:
Publikacja: