Porozumienie podpisane - Aktualności WZZ - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności WZZ

Porozumienie podpisane

Dziś, 15 marca 2016r. podpisane zostało porozumienie o współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały z przedstawicielami związków zawodowych pracowników policji, działających w garnizonie kujawsko-pomorskim.

Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy reprezentował Przewodniczący P. Zbigniew Szmigiero.

Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji Oddział w Bydgoszczy reprezentowała Przewodnicząca Hanna Kurkiewicz.

Porozumienie określa zasady współpracy Szefa kujawsko-pomorskich policjantów z organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracowników policji. Współpraca ta obejmuje w szczególności doskonalenie działań w zakresie ochrony praw pracowniczych, a także kwestii kadrowych, płacowych i socjalnych zarówno pracowników, jak i emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz
  • Spotkanie z komendantem #1
  • Spotkanie z komendantem #2
  • Spotkanie z komendantem #3
  • Spotkanie z komendantem #4