Aktualności WZZ

Wojewódzka Konferencja Związku Zawodowego Pracowników Policji

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy.

Na kolejną, czteroletnią kadencję delegaci wybrali ponownie p. Zbigniewa Szmigiero na Przewodniczącego WZZ NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy. 

Podczas Konferencji z Delegatami spotkali się Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia mł. insp. Dariusz Dopke, Naczelnik Wydziału Finansów mł. insp. Marzanna Łataś oraz Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów P. Jerzy Bronicki. W trakcie spotkania omówiono sprawy kadrowe i finansowe pracowników Policji.

 

Autor: Zbigniew Szmigiero
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #1
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #2
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #3
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #4
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #5
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #6
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #7
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #8
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #9
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #10
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #11
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #12
 • Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze #13