Program ubezpieczeniowy "Policja 2015" - Aktualności WZZ - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności WZZ

Program ubezpieczeniowy "Policja 2015"

Decyzja nr 431 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania świadczeń ze środków przekazywanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w ramach programu ubezpieczeniowego "Policja 2015".

Autor: Zbigniew Szmigiero
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Załączniki do strony