Zarząd NSZZ "S" Pracowników Cywilnych Policji Oddział Bydgoszcz

Zarząd NSZZ "S" Pracowników Cywilnych Policji Oddział Bydgoszcz

Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych Policji

Oddział w Bydgoszczy


Hanna Kurkiewicz
tel. resort. 751 1335 tel. miejski 52 588 1335
nszzbydgoszcz@gmail.com


Skład Zarządu:
Anna Miś – Zastępca Przewodniczącej
Jolanta Majrowska – Sekretarz
Joanna Napiórkowska – Skarbnik
Autor:
Publikacja: