Zarząd NSZZ "S" Pracowników Cywilnych Policji Oddział Bydgoszcz

Policja Kujawsko-Pomorska

Zarząd NSZZ "S" Pracowników Cywilnych Policji Oddział Bydgoszcz

 
Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych Policji

Oddział w Bydgoszczy

Hanna Kurkiewicz
tel. resort. 751 1335 tel. miejski 52 588 1335
nszzbydgoszcz@gmail.com

 

Skład Zarządu:
Anna Miś – Zastępca Przewodniczącej
Jolanta Majrowska – Sekretarz
Joanna Napiórkowska – Skarbnik

 

Autor: Hanna Kurkiewicz
Publikacja: Piotr Pawlaczyk