Aktualności WZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy

Policja Kujawsko-Pomorska

Apel pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 14.05.2018

Zgodnie z ustaleniami z obrad KKW NSZZ Pracowników Policji z dnia 21 marca 2018 roku oraz podjętej Uchwały dot. przeprowadzenia akcji doinformowania kierownictwa MSWiA...

Zgodnie z ustaleniami z obrad KKW NSZZ Pracowników Policji z dnia 21 marca 2018 roku oraz podjętej Uchwały dot. przeprowadzenia akcji doinformowania kierownictwa MSWiA o liczbie, roli, zadaniach oraz tragicznej sytuacii płacowej pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach Policji przez każdą instancję naszej organizacji związkowej w załączeniu prezentujemy dokument stanowiący apel pracownika, który winien być skierowany na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Powyższa akcja podyktowana jest wielkim i narastającym niezadowoleniem naszego środowiska z powodu marginalizowania roli pracowników Policji, niedostrzegania przez kierownictwo MSWiA dramatycznej sytuacji płacowej tej grupy zawodowej jak również traktowania ich jako pracowników drugiej kategorii. Celem naszej akcji jest wypełnienie przez jak największą ilość zrzeszonych i niezrzeszonych w NSZZ Pracowników Policji  apelu załączonego poniżej i wysłania na ręce adresata lub do swoich właściwych miejscowo Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji, które za pośrednictwem KKW NSZZ Pracowników Policji prześlą pismo do MSWiA. Ponadto w załączeniu prezentujemy również ankietę referendalną, która poprzez wypełnienie może być kolejną formą naszego protestu. Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do siedziby KKW NSZZ Pracowników Policji do dnia 4 czerwca br.

Autor: źródło: http://nszz-pp.pl
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania