Aktualności WZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy

Policja Kujawsko-Pomorska

Pismo dotyczące podstaw zatrudnienia pracowników Policji

Data publikacji 04.06.2018

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 1 czerwca br. skierowane do Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego.

W piśmie tym opisane zostały podstawy zatrudnienia pracowników Policji stosowane obecnie. Duże zróżnicowanie podstaw prawnych zatrudniania pracowników Policji powoduje znaczne zróżnicowanie zakresów obowiązków, a także wysokości i składników wynagrodzenia na analogicznych stanowiskach pracy. Biorąc pod uwagę zabezpieczenie interesów naszej grupy pracowniczej wszystkie te kwestie przemawiają jednoznacznie za koniecznością wprowadzenia do Ustawy o Policji przepisów szczególnych regulujących pracę w Policji lub wprowadzenia odrębnej podstawy prawnej do zatrudniania pracowników w jednostkach Policji.

 

Autor: Zbigniew Szmigiero
Publikacja: Piotr Pawlaczyk