I N F O R M A C J A - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

I N F O R M A C J A

Data publikacji 25.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy wszystkie sprawy realizowanie są korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (platforma e-puap), poza wyjątkami wymagającymi osobistej obecności interesanta w organie Policji.

          W przypadku sprawy wymagającej osobistej obecności należy wcześniej telefonicznie skontaktować się z pracownikami wydziału w celu umówienia terminu stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak