Policyjna debata z udziałem dyrektorów i szkolnych pedagogów - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Policyjna debata z udziałem dyrektorów i szkolnych pedagogów

Nowo rozpoczęty rok szkolny, skłonił policjantów z Inowrocławia do spotkania z gronem osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Debata z dyrektorami i pedagogami szkolnymi dała możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń, by sprawniej przeciwdziałać zagrożeniom.

Wczoraj (04.10) w Inowrocławiu, w Młodzieżowym Domu Kultury, odbyła się debata z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu insp. Marcina Ratajczaka licznie przyjęli dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i innych placówek oświatowych powiatu inowrocławskiego.

Debatę przygotowali asp. szt. Izabella Drobniecka i st. sierż. Michał Parzyszek. W roli ekspertów debaty, oprócz komendanta, wystąpili Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Pani Alicja Szemczak i psycholog Pani Joanna Kuta, starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Beata Wasilewska i Pan Wojciech Gliwiński oraz Dyrektor MDK-u Pani Edyta Fydrych.

Tematy, które zostały omówione podczas debaty to m.in. procedury postępowania w przypadkach pojawienia się sytuacji kryzysowych na terenie szkoły, problem przemocy i procedura „Niebieskiej Karty”, "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa“, aplikacja „Moja Komenda“.

Debatę rozpoczął insp. Marcin Ratajczak. Omówił zasadność spotkania w takim właśnie gronie i przedstawił jak kształtuje się poziom bezpieczeństwa w zakresie zdarzeń, których sprawcami są osoby nieletnie.

Następnie asp. szt. Izabella Drobniecka przedstawiła dane o przestępstwach i wykroczeniach, do których doszło na terenie placówek oświatowych. Procedury, jakimi powinni kierować się pedagodzy w sytuacjach, gdy na terenie placówki doszłoby do zdarzenia z udziałem ucznia, typu: uczeń  po alkoholu, po zażyciu środków odurzających, uczeń z przejawami demoralizacji czy sprawca czynu karalnego.

Policjanci prowadzący debatę, instruowali także zebranych jak korzystać z KMZB i jaki jest jej cel. Zachęcali, że w kontakcie szkół z dzielnicowymi pomocna będzie aplikacja „Moja Komenda”.

Następnie psycholog Pani Joanna Kuta omówiła sytuacje z jakimi spotykają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie trafiają dzieci, z rożnymi problemami. To często przemoc w domu, szkole, problemy lękowe, które są skutkiem często niewydolności wychowawczej, czy wręcz zaniedbań. Przytoczyła też wiele przykładów i apelowała do uczestników o wrażliwość i czujność, by jak najszybciej wychwytywać podobne zachowania u dzieci. Daje to szansę na szybkie podjęcie działań pomocowych.

Pani Alicja Szemczak zainteresowała wszystkich problematyką „Niebieskiej Karty” i zakresem pomocy, którą oferuje ośrodek. Przygotowane przez przedstawicielki ośrodka filmy, zawierające zdjęcia dzieci, które padły ofiarą przemocy, były ogromnie poruszające. Po ich emisji na sali zapanowała zupełna cisza. 

Debata była okazją do dyskusji, by działać sprawniej na rzecz dzieci. Włączyli się w nią wizytatorzy, którzy podkreślili, że warto spotykać się i wspólnie „przerabiać” zakres procedur, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w czasie trwającego roku szkolnego.

Dzięki Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Policji, adresaci debaty mieli okazję wyposażyć się w liczne pomocne materiały informacyjne, broszury, plakaty i foldery, dotyczące zagrożeń, z którymi może zetknąć się współczesny młody człowiek.

 

asp. szt. Izabella Drobniecka

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz
Ładowanie odtwarzacza...