WIADOMOŚCI

Porozumienie organów kontroli z przedsiębiorcami prowadzącymi Stacje Kontroli Pojazdów

Data publikacji 10.11.2017

Dzisiaj (10.11.) w Starostowie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim i przedsiębiorcami prowadzącymi Stacje Kontroli Pojazdów na terenie powiatu aleksandrowskiego dotyczące współpracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu.

Przy udziale Starosty Aleksandrowskiego, jako organu sprawującego nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu, stronami przedmiotowego porozumienia zostali Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim oraz właściciele trzech Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie naszego powiatu.

Mając na uwadze realizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu aleksandrowskiego uczestnicy spotkania uzgodnili, że funkcjonariusze policji  lub Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzający kontrolę drogową, w razie wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu lub podważania przez kontrolowanego ustaleń kontrolującego, będą mogli korzystać z pomocy Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie naszego powiatu na zasadach ustalonych w podpisanym porozumieniu. 

Na mocy porozumienia współpraca organów kontroli wraz ze stacjami kontroli pojazdów zostanie zintensyfikowana, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu .

Autor: mł. asp. Marta Błachowicz
Publikacja: asp.szt. Lidia Kowalska