WIADOMOŚCI

Kursanci ze Szkoły Policji w Pile pełnili służby w Bydgoszczy

Data publikacji 14.11.2017

Przez kilka dni na terenie Bydgoszczy pełnili swoje pierwsze służby kursanci ze Szkoły Policji w Pile. Towarzyszyli oni swoim doświadczonym kolegom ze służb patrolowych i ruchu drogowego.

W dniach 9-13 listopada 2017r. bydgoskich policjantów z ogniw patrolowo-interwencyjnych oraz ruchu drogowego wspomagali kursanci ze Szkoły Policji w Pile. Była to dla 18 młodych funkcjonariuszy okazja do obserwowania bardziej doświadczonych kolegów podczas czynności związanych z realizacją wyznaczonych zadań i podejmowaniem interwencji. Młodzi adepci policyjni zdobywali doświadczenie w ramach programu prewencyjnego  „Alkohol i Narkotyki – brak biletów powrotnych” realizowanych podczas działań „Blokers, Koncesja, Krajowa Mapa Zagrożeń”.

Na terenie całego miasta pojawiło się więcej policyjnych patroli, które czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców. Akcja ukierunkowana została na przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Głównym ich celem było ujawnianie osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych oraz sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Miejsca kontrolowane przez policjantów wskazane zostały przez mieszkańców Bydgoszczy za pomocą zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ale nie tylko.

W ramach tych służb patrole były kierowane w te miejsca, w których według zgłoszeń naniesionych za pomocą „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego. Ponadto, działania ukierunkowane były na ujawnianie i ograniczenie występowania przestępstw i wykroczeń na terenie całej Bydgoszczy. Dotyczy to również wykroczeń naruszających przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, m. in. przekraczanie prędkości. Ponadto w dniu 11 listopada 2017 r. funkcjonariusze uczestniczyli z zabezpieczeniu bydgoskich obchodów rocznicy Święta Niepodległości.

Podczas opisywanych działań patrole, w skład których wchodzili słuchacze Szkoły Policji w Pile, przeprowadziły 136 interwencji zleconych przez dyżurnego, wylegitymowały 491 osób, skontrolowały 206 pojazdów, sprawdziły stan trzeźwości 181 kierujących, pouczyły 118 osób, a 63 ukarały mandatem karnym. Ponadto zatrzymały sprawców rozboju, kradzieży rozbójniczej, uszkodzenia mienia oraz przestępstwa narkotykowego.

Takie wspólne służby są dobrą okazją dla młodych adeptów policyjnych do poznania specyfiki służby, sposobu podejmowania i przeprowadzania interwencji, a tym samym doskonalenia swoich umiejętności pod okiem doświadczonych kolegów.

Autor: asp. szt. Lidia Kowalska
Publikacja: asp.szt. Lidia Kowalska