Debaty społeczne. Po co to robimy - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Debaty społeczne. Po co to robimy

Data publikacji 11.12.2017

Działania polskiej Policji związane z zapobieganiem przestępczości oraz innych zagrożeń społecznych ściśle wpisują się w „Koncepcję działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”. Odzwierciedleniem działań jest ujęcie ich w Priorytecie Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 w postaci „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”.

W zadaniach przypisanych do Priorytetu nr 1 Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 znalazło się m.in. zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych.

Debata w swoim założeniu ma być dyskusją z wąską grupą społeczną na tematy dotyczące ich samych. Organizatorzy i uczestnicy spotkań wspólnie omawiają najistotniejsze zagrożenia uciążliwe dla lokalnej społeczności.

W myśl idei jaka przyświeca omawianym debatom „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ” każdy z nas może być odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ramach swojej „małej ojczyzny” jaką jest gmina, miejscowość, osiedle na ternie, którego mieszka.

Dyskusje toczone podczas debat mają być wskazaniem kierunków działań Policji, jak również instytucji lokalnych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów szczególnie uciążliwych dla obywateli. Zacieśnianie współpracy ze społecznością jest jednocześnie identyfikowaniem się z problemami jakimi na co dzień borykają się ludzie.

Spotkania odbywające się w ramach debat społecznych przybliżają również dzielnicowych osobom zamieszkującym dany rejon. Funkcja dzielnicowego stawiana jest na równi z funkcją gospodarza  ternu bezpośrednio odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

Proponowane debaty umożliwiają upowszechnienie wykorzystywania narzędzi na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń jakim jest m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, ustalanie o jakich problemach należy rozmawiać, ustalanie oczekiwań społecznych co do sposobów rozwiązywania zdiagnozowanych problemów, ale również określenie i zaplanowanie działań zapobiegawczych odpowiadających na zagrożenia dokuczliwe dla mieszkańców.

Debata społeczna w Golubiu-Dobrzyniu

Debata społeczna w Złejwsi Wielkiej (powiat toruński)

Debata społeczna w Lubrańcu (powiat włocławski)

Debata społeczna w Brodnicy

 

 

Autor: mł.asp. Marcin Górak
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz