WIADOMOŚCI

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa nad wodą i terenach przywodnych

Data publikacji 06.12.2017

W Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku spotkali się członkowie Zespołu ds. Współpracy „Bezpieczna Woda”. Podczas spotkania omówiony został stan bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych w powiecie włocławskim oraz lipnowskim.

Sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na wodach i terenach przywodnych pozostają w kompetencji wielu podmiotów. Aby skutecznie realizować zadania w tym zakresie niezbędna jest współpraca różnego rodzaju służb, samorządów i instytucji.

Wczoraj (5.12.17) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy Lech Szczepański i Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz zorganizowali spotkanie członków zespołu ds. współpracy „Bezpieczna Woda”. Odbyło się ono we włocławskiej komendzie policji, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu podmiotów, które odpowiadają za bezpieczeństwo w rejonie akwenów w powiecie włocławskim oraz lipnowskim. Pośród nich znaleźli się przedstawiciele włocławskiego ratusza, starostwa włocławskiego i lipnowskiego, włocławskiego nadleśnictwa, straży pożarnej, inspektoratu ochrony środowiska, zarządu gospodarki wodnej, WOPR-u, związku żeglarskiego, związku wędkarskiego. Nie zabrakło oczywiście Kierownictwa włocławskiej i lipnowskiej policji, a także Kierownictwa państwowej i społecznej straży rybackiej z Bydgoszczy oraz Włocławka.

Wszyscy przybyli rozmawiali o ważnych sprawach - omówili poziom bezpieczeństwa na wodach, a także dotychczasową współpracę w tym zakresie. Spotkanie było też doskonałą okazją do zgłoszenia uwag i propozycji w zakresie dalszych wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w rejonie akwenów i ochrony środowiska naturalnego.

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: Kamila Ogonowska