Początek sezonu rowerowego - kilka cennych rad - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Początek sezonu rowerowego - kilka cennych rad

Data publikacji 16.04.2018

Rozpoczyna się sezon rowerowy – warto zatem zadbać o bezpieczeństwo. Przypominamy, że rowerzyści – tak, jak kierowcy pojazdów – są uczestnikami ruchu drogowego. W odróżnieniu jednak od kierowców są uczestnikami "niechronionymi" o czym zbyt często zapominają.

Część z nas już ma za sobą pierwsze w tym sezonie wyprawy rowerowe. O czym warto pamiętać zanim wyruszymy? Przygotowując się do pierwszego wyjazdu rowerem po dłuższej przerwie należy przede wszystkim sprawdzić jego stan techniczny. Musimy sprawdzić hamulce, opony i oświetlenie. Te elementy mają istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy.

Przypominamy, że każdego rowerzystę obowiązują przepisy ruchu drogowego w taki sam sposób, jak kierowca samochodu. Nieodpowiedzialne zachowanie rowerzystów może prowadzić do poważnych w skutkach zdarzeń drogowych. W zderzeniu z samochodem cyklista jest bez szans.

Przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące rowerzystów:

- kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,

- dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się jednak wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,

3) "czepiania się" pojazdów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Niestety, nie wszyscy rowerzyści przestrzegają przepisy ruchu drogowego i często się zdarza, że przez lekkomyślność czy brak uwagi dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń przez rowerzystów zaliczamy:

- przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych,

- niekorzystanie z dróg dla rowerów,

- jazda po chodniku,

- wjazd rowerem na przejazd z dużą prędkością i bez zachowania ostrożności,

- nagłe zjeżdżanie z chodnika na jezdnię,

- brak sygnalizowania zamiaru skrętu,

- brak wymaganego oświetlenia.

Jazda na rowerze to prawdziwa przyjemność! Jeśli do tego zadbamy o dobre wyposażenie roweru oraz wysoki poziom wiedzy o przepisach ruchu drogowego, jazda na rowerze będzie nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna.

Apelujemy również o właściwe zachowanie się kierujących jednośladami wobec pieszych. Pamiętajmy, że rowerzyści mają obowiązek poruszania się ścieżką dla rowerów lub w razie jej braku jezdnią. Chodnik jest dla pieszych. Wyjątek stanowią tzw. ścieżki dla rowerów i pieszych, których coraz więcej jest w parkach naszego województwa. Amatorzy dwóch kółek mogą się po nich poruszać, jednak pierwszeństwo mają tam zawsze piesi.

Pamiętajmy - wzajemny szacunek i wyrozumiałość pomagają na drodze.

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska