Podsumowanie akcji "Prędkość" - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Podsumowanie akcji "Prędkość"

W miniony weekend (11 - 13 maja br.) kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili działania, których celem było zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość. Funkcjonariusze skontrolowali 3498 kierujących i ujawnili 1039 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Policjanci skoncentrowali swoje działania na organizacji zarówno statycznych punktów pomiaru prędkości jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń związanych z nadmierną prędkością. W trakcie działań policjanci skontrolowali 3498 kierowców i ujawnili 1039 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

"Prędkość" to cykliczna akcja, której celem jest zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Policjanci przypominają, że to właśnie nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych.

Zgodnie z przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego policjanta. Następnie zostanie przesłane do właściwego starosty, który wydając decyzję administracyjną, formalnie zatrzyma ten dokument.

Podsumowanie akcji KPP w Brodnicy

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz