Debata z seniorami - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Debata z seniorami

W sali Mogileńskiego Domu Kultury odbyła się kolejna debata społeczna z seniorami, na której policjanci wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów zwrócili uwagę na problem nieuczciwych praktyk stosowanych na rynku usług i towarów dedykowanych osobom starszym.

W spotkaniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mogilnie podinsp. Dariusz Krukowski, profilaktyk sierż. szt. Magdalena Pollak, dzielnicowy asp. szt. Andrzej Szczepaniak, a także Powiatowy Rzecznik Konsumentów Maria Huszcza – Winiecka.
Głównym celem debaty było przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać w codziennym życiu oraz wskazanie sposobów ich unikania.

Szczególną uwagę zwrócono na dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju pokazów, prezentacji, wycieczek dedykowanych osobom starszym, podczas których seniorzy nakłaniani są do dokonywania zakupu towarów po znacznie zawyżonej cenie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Maria Huszcza - Winiecka wyjaśniła, w jaki sposób można zrezygnować z zakupów, jak odstąpić od pochopnie zawartej umowy i jak zgłosić reklamację wadliwego towaru. Wyjaśniała procedury postępowania przy zwrotach towarów i przestrzegała przed podpisywaniem umów bez zrozumienia ich treści. Radziła, aby skorzystać z pomocy innej osoby, która może pomóc w wyjaśnieniu skomplikowanych prawno – handlowych sformułowań. 

Zakończenie debaty stanowiła dyskusja dotycząca oczekiwań społecznych co do sposobów rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i określenia działań zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego. 

 

Autor: asp. Tomasz Bartecki
Publikacja: asp. Piotr Duziak