WIADOMOŚCI

Szkolenie dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko–pomorskiego oraz Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Podczas spotkania insp. Mirosław Elszkowski - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy podsumował rok 2018 pod względem bezpieczeństwa podczas imprez sportowych i przejazdów kibiców oraz podziękował za wysiłek jaki wkładają policjanci w zapewnienie bezpieczeństwa. Omówione zostały wydarzenia do jakich doszło podczas imprez na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Omówione zostały także zgromadzenia i protesty społeczne oraz zagadnienia dotyczące Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego i Nieetatowych Oddziałów Prewencji. Dyskutowano także o problemach zaistniałych w bieżącym roku w trakcie zabezpieczeń imprez i przejazdów kibiców oraz o sposobach ich wykluczenia w nadchodzącym 2019 roku.

Autor: nadkom. Adam Bednarek
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak