Rozmawiali nie tylko o bezpieczeństwie podczas ferii - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Rozmawiali nie tylko o bezpieczeństwie podczas ferii

Data publikacji 10.01.2019

Policjanci zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii inowrocławskiej komendy przygotowali cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych. Związane są one z bezpieczeństwem w czasie nadchodzących ferii zimowych, przemocą rówieśniczą oraz prawami dzieci i młodzieży.

Mł. asp. Anna Grecman i st. sierż. Michał Parzyszek, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KPP w Inowrocławiu, spotkali się z uczniami Szkół Podstawowych w Pieraniu, Dąbrowie Biskupiej i Ośniszczewku. Policjanci omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych. Zwrócili również uwagę na bezpieczeństwo podczas podróży. Z dużym zainteresowaniem i żywą dyskusją ze strony uczniów spotkał się temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. St. sierż. Michał Parzyszek podkreślał, że znaczna część niepożądanych zjawisk ma swoje źródło w niestosowaniu się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Policjanci, w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, poruszyli temat przemocy rówieśniczej oraz wykorzystywania środków odurzających przez nieletnich. W tej części dyskusji jej uczestnicy dowiedzieli się o formach przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać i gdzie szukać pomocy. Mł. asp. Anna Grecman zwróciła uwagę na problematykę stosowania kar przez rodziców wobec dzieci. Temat wpisuje się w działania prowadzone przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz eliminowania kar cielesnych.

Przy okazji tych spotkań policjanci wręczali ich uczestnikom ulotki z Dekalogiem Narciarza przygotowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską FIS.

Autor: st. sierż. Michał Parzyszek
Publikacja: Kamila Ogonowska