Z wychowankami Ośrodka Braille'a o "Bezpiecznych feriach" - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Z wychowankami Ośrodka Braille'a o "Bezpiecznych feriach"

Data publikacji 14.01.2019

Śródmiejscy policjanci zajmujący się profilaktyką nieletnich przeprowadzili zajęcia na temat "Bezpiecznych Ferii" z wychowankami Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Im. Louisa Braille'a przy ul. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy.

W trakcie przeprowadzonych w miniony piątek (11.01.2019) zajęć śródmiejscy profilaktycy przypomnieli dzieciom to zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, o korzystaniu z chodników i oznakowanych przejść dla pieszych. Ponadto policjanci przypomnieli o zachowaniu w kontaktach z osobami obcymi oraz przypomnieli numery alarmowe.

Zgromadzonym na sali wychowankom sierż. szt. Alicja Dobrowolska omówiła zasady bezpieczeństwa w domu, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym obchodzeniem się z prądem i urządzeniami elektrycznymi. Przypomniała również o nie wpuszczaniu do mieszkania osób nieznanych.

Mł. asp. Piotr Bajlak omówił zasady bezpiecznego wypoczynku na zimowiskach. Przypomniał o właściwym zachowaniu poza miejscem zamieszkania, głównie w trakcie wyjazdów kolonijnych i organizowanych półkolonii. Szczególną uwagę zwrócił na niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, wskazując jednocześnie miejsca bezpiecznego wypoczynku. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, żywo reagowały i odpowiadały na pytania.

Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom rozdano elementy odblaskowe przekazane na ten cel przez Zarząd Wojewódzki NSZZP Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na wewnętrznym placu Ośrodka dzieci oglądały radiowóz i robiły sobie pamiątkowe zdjęcia.

Autor: mł.asp. Piotr Bajlak/ KP Bydgoszcz – Śródmieście
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska