Policjantki rozmawiały o odpowiedzialności prawnej - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Policjantki rozmawiały o odpowiedzialności prawnej

Policjantki Wydziału Prewencji świeckiej komendy złożyły wizyty uczniom klas szóstych. Rozmawiały o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

Wczoraj (12. 02) policjantki spotkały się z uczniami klas 6 Szkoły Podstawowej w Pruszczu i Szkoły Podstawowej nr 5 w Świeciu. Tematem pogadanek była odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Wspólnie dyskutowano o tym, jakich zachowań wystrzegać się, aby nie popaść w konflikt z prawem. Omówiono konsekwencje niewłaściwego postępowania dzieci. Wskazano także zagrożenia, które dotyczą dzieci, w szczególności narażenie na zachowania przemocowe ze strony rówieśników oraz związane z cyberprzestępczością. Uczniowie podawali przykłady naruszeń prawa kwalifikując je bądź jako przestępstwa bądź wykroczenia. 

Spotkania przebiegły w miłej atmosferze. Młodzież bardzo aktywnie w nich uczestniczyła. 

Autor: st. asp. Agnieszka Żokowska
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak