Policjant na wywiadówce - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Policjant na wywiadówce

Data publikacji 14.02.2019

Sierż. szt. Arkadiusz Kaczmarek spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Rogowie. Wizyta funkcjonariusza miała charakter prewencyjny. Jej celem było zwrócenie uwagi opiekunów na zagrożenia, na jakie mogą być narażeni młodzi ludzie.

We wtorek (12.02.19) z inicjatywy pani pedagog, sierż. szt. Arkadiusz Kaczmarek z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim spotkał się z rodzicami uczniów klasy V-tej Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum w Rogowie. Odbywające się tego dnia wywiadówki były dobrą okazją do rozmowy na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać młodzi ludzie. 

Policjant wymienił zachowania, które są uznawane za przejawy demoralizacji oraz czyny karalne. Wyjaśnił, jaką odpowiedzialność poniosą uczniowie za wagarowanie, palenie tytoniu i picie alkoholu na terenie szkoły i poza nią. Funkcjonariusz omówił również, z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć dzieci w związku z niestosowanym zachowaniem na lekcjach, lekceważeniem poleceń czy znieważeniem nauczyciela.  

Funkcjonariusz dużą uwagę poświęcił tematyce cyberprzemocy, tj. dręczeniu czy ośmieszaniu poprzez komunikatory internetowe, e-maile, fora dyskusyjne, SMS-y,  udostępnianie zdjęć, filmów w Internecie bez zgody osób na nich występujących. Dzieci stosują coraz częściej cyberprzemoc nie zdając sobie sprawy, że za takie działanie ponosi się konsekwencje.

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak