WIADOMOŚCI

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w nakielskiej komendzie

W sali konferencyjnej nakielskiej komendy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oceniano m.in.: stan bezpieczeństwa na terenie powiatu i pracę Policji.

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się dzisiaj (14.03.19) w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Obradom komisji przewodniczył Starosta Nakielski p. Tadeusz Sobol.

Podczas posiedzenia komisji kom. Zbigniew Sperkowski Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego nakielskiej jednostki przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz wyniku pracy nakielskich mundurowych za miniony rok. Przedstawione sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez członków komisji, a praca policjantów powiatu nakielskiego została oceniona jako zadowalająca. 
Ponadto podczas spotkania omówiony został też stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu w roku ubiegłym. Sprawozdanie dotyczące tej tematyki przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią bryg. Sławomir Reszkowski. 

Na zakończenie obrad komisji przedstawiona została informacja z realizacji  Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 pn.: „Bezpieczny Powiat Nakielski”.


 

Autor: podkom. Justyna Andrzejewska
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak