WIADOMOŚCI

Kursanci ze Szkoły Policji w Pile pełnią służby w Bydgoszczy

Data publikacji 22.03.2019

Przez kilka dni na terenie Bydgoszczy pełnią swoje pierwsze służby kursanci ze Szkoły Policji w Pile. Towarzyszą oni swoim doświadczonym kolegom ze służb patrolowych i ruchu drogowego.

W dniach 21-25 marca 2019 r. bydgoskich policjantów z ogniw patrolowo-interwencyjnych oraz ruchu drogowego wspomagają kursanci ze Szkoły Policji w Pile. Jest to dla 19 młodych funkcjonariuszy okazja do obserwowania bardziej doświadczonych kolegów podczas czynności związanych z realizacją wyznaczonych zadań i podejmowaniem interwencji. Młodzi adepci policyjni zdobywają doświadczenie w ramach działań realizowanych w tych dniach przez bydgoskich policjantów.

Na terenie całego miasta pojawia się więcej policyjnych patroli, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. W ramach tych służb patrole są kierowane w te miejsca, w których według zgłoszeń naniesionych za pomocą „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego. Ponadto, działania ukierunkowane są na ujawnianie i ograniczenie występowania przestępstw i wykroczeń na terenie całej Bydgoszczy. Dotyczy to również wykroczeń naruszających przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, m. in. przekraczanie prędkości.

Takie wspólne służby są dobrą okazją dla młodych adeptów policyjnych do poznania specyfiki służby, sposobu podejmowania i przeprowadzania interwencji, a tym samym doskonalenia swoich umiejętności pod okiem doświadczonych kolegów.

Autor: podkom. Lidia Kowalska
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska