Pięknieje obiekt przy ul. Chodkiewicz 32 - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Pięknieje obiekt przy ul. Chodkiewicz 32

Data publikacji 28.03.2019

Całkowity koszt remontu obiektu policji przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy wyniesie ponad 25 mln razem z wyposażeniem. Dawniej w budynku tym funkcjonował Oddział Prewencji Policji, siłownia i sala gimnastyczna, a nawet kiedyś kino. Teraz powstaną tam biura dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ale także nowoczesne centrum dowodzenia dla służby dyżurnych policji.

Wszystko zaczęło się w 2016 roku, gdy opracowana została dokumentacja projektowa wraz z wydaną decyzją pozwolenia na budowę, której koszt w kwocie 167 tys. złotych sfinansowano z budżetu kujawsko-pomorskiej policji.

W kwietniu 2017 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu. Dzięki temu częściowo remont ten jest finansowany ze środków w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 262 479,05 zł z Funduszu Spójności.

Całkowity koszt prac budowlanych przy ul. Chodkiewicza 32 wyniesie ponad 21 mln złotych, a środki pochodzą w części także z rządowego Programu modernizacji Policji …”. Dodatkowo wyposażenie tego obiektu wyniesie około 4 mln złotych.

Prace budowlane realizuje konsorcjum, którego liderem jest Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz.  Zakończenie robót przewidziane jest na październik 2020 r. Już dziś widać jak, każdego dnia, obiekt ten zmienia się, a postęp prac jest naprawdę imponujący.

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz