WIADOMOŚCI

Spotkanie służb i instytucji zaangażowanych w organizacje i zabezpieczenie turnieju Mistrzostw Świata FIFA U-20

W związku z trwającym procesem przygotowań do zabezpieczenia turnieju w piłce nożnej „FIFA U-20”, który odbędzie się w dniach 23 maja - 4 czerwca 2019 roku w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie poświęcone zasadom współpracy, wymianie informacji pomiędzy organizatorem turnieju, odpowiedzialnymi służbami, a Policją. Inicjatorem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb i instytucji, tj. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Bydgoszczy, CWZS „Zawisza”, Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
Po omówieniu ogólnych zasad organizacji turnieju, przedstawiono stan realizacji przygotowań do imprezy w poszczególnych obszarach odpowiedzialności. Poruszono także kwestie związane z identyfikacją ewentualnych zagrożeń, aby wspólnie wypracować najlepsze algorytmy dla prawidłowej organizacji i przebiegu zawodów, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom, jak i mieszkańcom miasta.

Autor: kom. Robert Bugajski
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak
  • Widok na wszystkich uczestników spotkania
  • Na pierwszym planie Komendant KWP w Bydgoszczy i pozostali uczestnicy spotkania
  • Widok na siedmiu uczestników spotkania
  • Widok na czterech uczestników spotkania
  • Widok na jedenastu uczestników spotkania
  • Widok na pięciu uczestników spotkania