Podsumowanie konkursu „Czyste wody-zdrowe ryby” - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Podsumowanie konkursu „Czyste wody-zdrowe ryby”

Data publikacji 17.05.2019

Zakończył się konkurs plastyczny „Czyste wody-zdrowe ryby”, w którym wzięło udział blisko 200 prac wykonanych przez dzieci ze szkół podstawowych. Wczoraj jury ogłosiło wyniki. Radości z nagród nie było końca.

Współpraca włocławskich policjantów oraz "Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 126 Policja” ma wiele oblicz. Jednym z nich było wspólne zorganizowanie kolejnej edycji konkursu plastycznego „Czyste wody- zdrowe ryby”, skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Zabawa ta miała zwrócić uwagę, jak ważnym zagadnieniem jest ochrona przyrody, a także jak bezpiecznie spędzać czas wolny nad wodą.

W ramach konkursu z uczniami spotkali się policjanci zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem na obszarach wodnych. Funkcjonariusze omówili wybrane elementy ustawy o ochronie środowiska naturalnego i rybactwie śródlądowym. Nie zabrakło również rozmów o bezpiecznym korzystaniu z kąpielisk, a także zagrożeniach wynikających z wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne.

Efektem tych spotkań oraz zaangażowania młodych artystów były przesłane prace plastyczne o tematyce ekologicznej. Spośród 191 prac jury wyłoniło 30, które ich zdaniem najtrafniej odzwierciedlały tematykę ochrony przyrody i bezpiecznego wypoczynku.

Wczoraj (16.05.19) podczas uroczystego podsumowania konkursu w Centrum Kultury Browar B przedstawiciele "PZW nr 126 Policja” i policjanci z włocławskiej komendy wręczyli wyróżnionym nagrody. 

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: Kamila Ogonowska
  • Policjanci z nagrodzonymi dziewczynkami na tle prac konkursowych.
  • Jury ocenia prace konkursowe.
  • Organizator konkursu odczytuje werdykt.
  • Policjant wręcza nagrodę jednej z uczestniczek.
  • Policjant wręcza nagrodę drugiej z uczestniczek.
  • Zdjęcie zbiorowe wyróżnionych wraz z organizatorem i policjantami.
Ładowanie odtwarzacza...