SZPiFP-70-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-70-19

Data publikacji 23.10.2019

Dostawa mobilnego Posterunku Wodnego Policji

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej  pod adresem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/268219

 

Zamawiajacy w zakresie:

1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt  z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazaupowa.pl .

2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWz lub zaproszeniu do składania ofert.

Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska