SZPiFP-134-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-134-19

Data publikacji 31.10.2019

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 1 – budowa hali magazynowej typu namiotowego

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska