SZPiFP-41-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-41-17

14.04.2017    przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik