SZPiFP-38-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-38-17

14.04.2017    przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu, oprogramowania i podzespołów komputerowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik