SZPiFP-61-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-61-17

01.08.2017    przetarg nieograniczony

Ochrona fizyczna obiektów Policji

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik