SZPiFP-92-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-92-17

21.09.2017    przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik