SZPiFP-105-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-105-17

17.11.2017    przetarg nieograniczony

Dostawa telefonów komórkowych typu smartfon i telefonów stacjonarnych cyfrowych typu IP dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Autor:
Publikacja: Joanna Praca