SZPiFP-106-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-106-17

22.11.2017    przetarg nieograniczony

Dostawa kamer cyfrowych oraz urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik