SZPiFP-14-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-14-18

13.02.2018    przetarg nieograniczony

Dzierżawa teleinformatycznych łączy cyfrowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Autor:
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska