SZPiFP-14-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-14-18

Data publikacji 13.02.2018

Dzierżawa teleinformatycznych łączy cyfrowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska