SZPiFP-59-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-59-18

Data publikacji 28.05.2018

Dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz nośników danych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Publikacja: Marta Zagrodnik