SZPiFP-35-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-35-19

Data publikacji 06.03.2019

Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych oraz napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/204823

 

 

 

Zamawiający w zakresie:
1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

 

Publikacja: Katarzyna Zbilska