Spotkanie z jubilatami - 2009 - Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie z jubilatami - 2009

Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie z jubilatami - 2009

Data publikacji 18.09.2015

W Sali Konferencyjnej KWP w Bydgoszczy odbyło się coroczne świąteczne spotkanie kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji z emerytami i rencistami policyjnymi.

Wczoraj o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej KWP w Bydgoszczy odbyło się coroczne świąteczne spotkanie kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji z emerytami i rencistami policyjnymi obchodzącymi jubileusz ukończenia 75, 80 i 85 rocznicy urodzin oraz 50 i 60 rocznicy pożycia małżeńskiego.

PolicjaW radosnej, świątecznej atmosferze Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, insp. Krzysztof Zakurzewski złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni jubilaci, w sumie 30 emerytów i rencistów oraz 4 pary małżeńskie, otrzymały drobne upominki, okolicznościowe statuetki oraz dyplomy, a wszystkie panie zostały obdarowane symbolicznym kwiatkiem.

GaleriaAtmosferę dodatkowo umilił słodki poczęstunek przy dźwiękach świątecznych kolęd. W spotkaniu wzięli udział również Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Bydgoszczy – pan Roman Skrzeszewski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia, nadkom. Dariusz Błasiak. Jak zawsze życzenia dla wszystkich gości przekazał również ks. Prałat Stanisław Kotowski – kapelan bydgoskiej Policji, który namówił gości do wspólnego kolędowania.


Wszystkim jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2010.


Małgorzata Dobrosielska
Wydział Prezydialny
KWP w Bydgoszczy