Spotkanie z rodzinami poległych funkcjonariuszy - 2008 - Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie z rodzinami poległych funkcjonariuszy - 2008

Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie z rodzinami poległych funkcjonariuszy - 2008

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 10 grudnia 2008 roku odbyło się świąteczne spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z wdowami i sierotami po poległych w służbie policjantach.

W dniu 10 grudnia 2008 roku odbyło się świąteczne spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z rodzinami poległych na służbie policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie minęło w miłej, serdecznej, świątecznej atmosferze


W spotkaniu uczestniczył także: Ksiądz Prałat Stanisław Kotowski - kapelan bydgoskiej Policji, kom. Barbara Żebrowska z Komendy Głównej Policji reprezentująca Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Komendanci powiatowi i miejscy jednostek Policji, gdzie pełnili służbę polegli policjanci oraz przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego.
 

Spotkanie minęło w miłej, serdecznej, świątecznej atmosferze. Przy dźwięku kolęd zostały złożone życzenia świąteczne i noworoczne oraz podzielono się opłatkiem. Świąteczne prezenty dla dzieci przygotował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław Domański przekazał pomoc finansową.
 

opracowała: Celina Białek
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy