Świąteczne spotkanie - 2009 - Policja Kujawsko-Pomorska

Świąteczne spotkanie - 2009

Policja Kujawsko-Pomorska

Świąteczne spotkanie - 2009

Data publikacji 18.09.2015

15 grudnia 2009 r., w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, odbyło się świąteczne spotkanie Komendanta Wojewódzkiego, nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, z rodzinami poległych w służbie policjantów garnizonu kujawsko-pomorskiego.

Policja 15 grudnia 2009 r., w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, odbyło się świąteczne spotkanie Komendanta Wojewódzkiego, nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, z rodzinami poległych w służbie policjantów garnizonu kujawsko-pomorskiego. Okazją do spotkania były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Przedświąteczne spotkania kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji z rodzinami poległych w służbie funkcjonariuszy stały się już tradycją. Z okazji świąt rodziny mogły liczyć na wsparcie finansowe Komendanta Wojewódzkiego. Nie zabrakło również upominków, które wręczył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, asp.szt. Jarosław Hermański. W spotkaniu uczestniczyli również kapelan bydgoskiej Policji – ks. Prałat Stanisław Kotowski, który złożył wszystkim świąteczne życzenia, komendanci miejscy i powiatowi z jednostek, gdzie mieszkają zaproszeni goście oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia, mł.insp. Dariusz Dopke. Z wizytą na wigilijne spotkanie przyjechały także przedstawicielki Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – pani prezes Irena Zając wraz z nadkom. Barbarą Żebrowską, które wręczyły Komendantowi Wojewódzkiemu obraz namalowany przez jedną z podopiecznych fundacji.

GaleriaWszystkim uczestnikom życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

PolicjaPamięć o naszych kolegach, którzy zginęli podczas pełnienia służby wyraża się między innymi w niesieniu wsparcia ich rodzinom, które zostały pozbawione opieki, a często jedynych żywicieli. My także możemy pomóc za pośrednictwem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Funkcjonariusze województwa kujawsko-pomorskiego wspierają działalność fundacji poprzez przekazywanie 1% należnego podatku od dochodów osobistych. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nie pozostają obojętni na krzywdę i cierpienie innych, przyłączą się do tej inicjatywy.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000101309
PKO BP SA VI o/Warszawa
74 1020 1068 0000 1802 0059 9167Małgorzata Dobrosielska
Wydział Prezydialny KWP w Bydgoszczy