Ćwiczenia strzeleckie symulatorem laserowym Lasershot-100 - Policja Kujawsko-Pomorska

Ćwiczenia strzeleckie symulatorem laserowym Lasershot-100

Policja Kujawsko-Pomorska

Ćwiczenia strzeleckie symulatorem laserowym Lasershot-100

Data publikacji 18.09.2015

Symulator laserowy Laserhot-100 to nowoczesny sprzęt do ćwiczeń strzeleckich. Zapraszamy do udziału w zajęciach na urządzeniu, które w wersji z odrzutem zamka, posiadamy jako jedyna jednostka Policji w Polsce.


Terminy dyżurów pełnionych przez funkcjonariuszy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy:
  • wtorki: od 10.00 do 12.00,
  • czwartki: od 11.30 do 13.30.
Z uwagi na fakt, że w zajęciach nie powinno uczestniczyć więcej niż 15 osób, proszę o zgłaszanie chętnych do odbycia treningu w danym dniu, telefonicznie do asp. szt. Dariusza Łenskiego – specjalisty Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy: tel. 54-37.
W przypadku nieobecności wymienionego, zgłoszenia można składać u nadkom. Romana Kajzera – kierownika Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr I Szkolenia KWP w Bydgoszczy tel. 16-96. W innych terminach mogą uczestniczyć w zajęciach funkcjonariusze, w obecności wcześniej przeszkolonych, przez nadkom. Tomasza Krajewskiego, instruktorów z wydziałów KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach na urządzeniu, które w wersji z odrzutem zamka, posiadamy jako jedyna jednostka Policji w Polsce.